Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Niet-bindende biedingen

Sommige objecten kunnen niet worden verkocht via de soorten veilingen die onze site biedt. Daarom hebben we een apart beleid opgesteld voor objecten waarbij een bod geen aanleiding geeft tot een bindende overeenkomst, dus een overeenkomst die de verkoper niet verplicht het object te verkopen en de hoogste bieder niet verplicht het object te kopen. Wanneer u dergelijke objecten op eBay aanbiedt, kan de aanbieding nooit in een bindende koop- en verkoopovereenkomst resulteren. Het is in feite een manier om geïnteresseerde potentiële verkopers met geïnteresseerde potentiële kopers in contact te brengen.

De volgende soorten objecten moeten worden aangeboden in de juiste rubriek voor niet-bindende biedingen (als er een dergelijke rubriek is). Ze mogen alleen worden aangeboden om de belangstelling voor het object te peilen:

  • Onroerend goed (bijvoorbeeld huizen of gronden)

  • Diensten

  • Voertuigen die aangeboden worden in zoekertjesformaat

Indien u één van de bovenstaande objecten ook aanbiedt, kunt u het beste juridisch advies inwinnen en u laten bijstaan door een bevoegde deskundige. Het kopen en verkopen van dergelijke objecten is ingewikkeld. Er is een groot aantal regels van toepassing, zoals de plaatselijke wetgeving en de wetgeving van het land waar het object zich bevindt. Als u dergelijke objecten aanbiedt om reacties te krijgen, kunt u contact opnemen (maar u bent daartoe niet verplicht!) met iedereen die op uw aanbieding reageert. U kunt dan met hem of haar de verkoop van het object bespreken. U blijft hierbij echter onderhevig aan de bepalingen van het privacybeleid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons