Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Internationaal verkoopbeleid

Vanwege de aard van de wereldwijde handelsplaats van eBay kunnen uw aanbiedingen op eBay worden bekeken en gekocht door, en verzonden worden naar kopers over de hele wereld. Die aanbiedingen kunnen worden weergegeven op de site waar u het object hebt aangeboden, maar ook op andere sites.

Als uw object wordt verkocht, bent u gebonden aan de Gebruikersovereenkomst en aan ons beleid, waaronder kopersbescherming op de site waar het object is verkocht en mogelijk de wetgeving in het land van die site. Als u niet wil dat uw object aan internationale kopers wordt verkocht, kunt u uw verzendinstellingen bijwerken om bepaalde landen of regio's uit te sluiten.

1. Gebruikersovereenkomsten en regels en beleid van eBay-sites

Als u een object koopt of verkoopt op een andere eBay-site dan de site waar u zich hebt ingeschreven, gaat u akkoord met de Gebruikersovereenkomst en de regels en het beleid van die andere site, evenals met de wetten en regelgeving die van toepassing zijn op die verkoop en de overeenkomstige levering, inclusief de Gebruikersovereenkomsten van de volgende eBay-sites (indien van toepassing):

2. Geld-terug-garantie van eBay

Als verkoper bent u onderworpen aan het beleid voor kopersbescherming (indien van toepassing) van de eBay-sites waar uw objecten worden verkocht. U geeft eBay toestemming om geschillen tussen u en een koper onpartijdig op te lossen in overeenstemming met dat beleid en de wetgeving, met inbegrip van terugbetalingen aan de koper, terugboekingen en compensaties via facturen. Het beleid voor kopersbescherming omvat het volgende:

Geld-terug-garantie van eBay:

Kopersbescherming van eBay:

Kopersgarantie van eBay:

3. Hoe voorkomt u dat internationale kopers uw objecten kopen?

Vanwege de aard van de wereldwijde handelsplaats van eBay kunnen aanbiedingen op eBay worden bekeken en gekocht door, en worden verzonden naar kopers over de hele wereld. Die aanbiedingen kunnen worden weergegeven op de site waarop de verkoper het object heeft aangeboden, maar ook op andere sites, afhankelijk van de verzendinstellingen van de verkoper. Als uw object wordt verkocht, bent u gebonden aan de Gebruikersovereenkomst en aan ons beleid, waaronder kopersbescherming op de site waar het object is verkocht en mogelijk de wetgeving in het land van die site. Als u niet wil dat uw object aan internationale kopers wordt verkocht, kunt u uw verzendinstellingen bijwerken om de landen of regio's waarnaar u niet wil verzenden uit te sluiten. Kopers in die landen of regio's kunnen nog steeds uw aanbiedingen zien, maar ze kunnen geen bod uitbrengen of uw objecten kopen.

Om internationale verzendopties uit te sluiten voor al uw aanbiedingen:

 1. Kies de optie Niet ingeschreven naast Wereldwijde verzending, indien deze beschikbaar is op uw eBay-site.

 2. Selecteer Bewerken naast Verzendlocaties uitsluiten

 3. Selecteer de selectievakjes van alle landen en regio's die u wil uitsluiten

 4. Als u deze instellingen wilt toepassen op uw actieve en toekomstige aanbiedingen, selecteert u het selectievakje Ook toepassen op huidige aanbiedingen

 5. Selecteer Opslaan

Vereisten voor kopers instellen: u kunt uw voorkeuren ook aangeven door vereisten voor kopers in te stellen. Deze voorkeuren worden standaard gebruikt voor al uw toekomstige aanbiedingen. Als u de tool voor zakelijke aanbiedingen gebruikt, kunt u deze instellingen wijzigen op het moment dat u een nieuwe aanbieding maakt.

Afzonderlijke aanbiedingen: als u verkoopt via de tool voor zakelijke aanbiedingen, kunt u internationale verzending uitsluiten voor specifieke aanbiedingen.

Wanneer u uw aanbieding maakt, kunt u in Verzendgegevens uw voorkeuren voor internationale verzending aanpassen en de uitgesloten landen aangeven:

 1. In de subrubriek Internationale verzending:

  • schakel het vakje voor Internationaal verkopen met Wereldwijde verzending uit, als Wereldwijde verzending vermeld staat; en

  • selecteer Geen in het keuzemenu Andere verzendopties

 2. In de subrubriek Verzendlocaties uitsluiten: maak een lijst van de landen/regio's waarnaar u niet wil verzenden

4. Verboden objecten

Verkopers en kopers moeten nagaan of hun transacties in overeenstemming zijn met de wetten die van toepassing zijn op de aankoop, de verkoop en de verzending van het object, inclusief wetten inzake import en export. Lees meer over ons beleid voor internationale handel.

5. Btw en soortgelijke belastingen

In alle rechtsgebieden waar eBay verplicht is om btw of vergelijkbare belastingen te innen op wat u verkoopt of koopt via eBay Services (bijvoorbeeld Goods and Services Tax (GST) in Australië, of Internet Sales Tax (IST) in bepaalde staten in de Verenigde Staten), gaat u ermee akkoord dat eBay dergelijke belastingen int.

6. Verplichtingen van de koper: douanekosten en -heffingen en overdracht van bevoegdheden

Kopers zijn verantwoordelijk voor douanekosten en -heffingen voor internationaal verzonden objecten in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving. Het moment waarop deze kosten moeten worden betaald (bij aankoop of bij bezorging van het object), hangt af van de verzendmethode die de verkoper aanbiedt of die de koper kiest en van lokale wet- en regelgeving.

Als de koper een internationale aankoop doet bij een verkoper in de VS en de koper of de verkoper ervoor kiest het object te versturen via eBay International Standard Delivery, begrijpt en verklaart de koper dat hij of zij de officiële importeur is. Bij verzending via eBay International Standard Delivery moet de koper ermee instemmen dat DHL of subcontractanten van DHL als tussenpersoon van de koper optreden. De koper autoriseert deze goederenimport namens zichzelf en stemt er verder mee in dat DHL de uitvoering hiervan kan overdragen aan een subcontractant (bijvoorbeeld een douane-expediteur).

Als u een koper bent die van internationale verkopers koopt om de goederen in een land van de Europese Unie in te voeren, benoemt en machtigt u hierbij het relevante postbedrijf, de koeriersdienst of een soortgelijke dienst die uw invoer en levering in de EU afhandelt, om op te treden als uw directe vertegenwoordiger bij de douane overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 die de douanewetgeving van de Unie bepaalt. De wettelijke voorschriften van de machtiging zijn naar behoren bevestigd.

Voor objecten die zijn gekocht via Wereldwijde verzending, betaalt de koper alle douanekosten en -rechten op het moment van de aankoop. Lees meer over Wereldwijde verzending voor kopers.

Lees meer over internationale aankopen en verzending voor kopers.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons