Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Import


Wanneer u objecten importeert in één land die afkomstig zijn uit een ander land nadat u deze via eBay hebt gekocht of verkocht, dient u er zelf voor te zorgen dat de import daarvan voldoet aan de betreffende nationale wetgeving van het land van export en het land van import. Deze wetgeving is vaak ingewikkeld en de problemen kunnen variëren, afhankelijk van het betreffende object en de landen waarin de koper en verkoper wonen.

In het algemeen kunnen de meeste objecten vrij kunnen geïmporteerd worden binnen de Europese Unie. U moet echter altijd nagaan welke lokale wetten gelden voor elk specifiek object dat u wilt importeren. In sommige landen wordt bijvoorbeeld de export van bepaalde culturele en antieke voorwerpen beperkt als deze worden beschouwd als onderdeel van het nationaal erfgoed. In veel landen gelden beperkingen voor bijvoorbeeld tabak, alcohol en gevaarlijke materialen.

Indien u objecten wilt importeren, kunt u het beste nagaan welke lokale wetgeving van toepassing is.

Hieronder volgen vier redenen om de betreffende wetgeving te raadplegen voordat u objecten importeert:

  • De douane kan het object aan de grens onderscheppen en in beslag nemen, waarna u een boete kunt krijgen of op een andere manier aansprakelijk kunt worden gesteld vanwege de inbeslagname.

  • U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld door de eigenaren van handelsmerken, copyright of andere rechten die eventueel van toepassing zijn.

  • U kunt op een andere manier burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, afhankelijk van het betreffende soort object.

  • Uw aanbieding kan vroegtijdig door eBay worden beëindigd en/of uw account kan worden geschorst.

Soorten objecten waarvoor mogelijk importbeperkingen gelden

Objecten met copyright

De eigenaren van copyright op literatuur, muziek, films, software, videospellen en foto's kunnen beschikken over wettelijke middelen om te voorkomen dat objecten worden geïmporteerd die zijn bedoeld voor distributie in een ander land. Als u dergelijke producten zonder schriftelijke toestemming importeert in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, overtreedt u mogelijk de wetgeving. Dit kan ook van toepassing zijn als het object een officiële kopie is die in het andere land mag worden gedistribueerd.

Objecten met een merknaam

De eigenaren van een merknaam voor merkartikelen kunnen beschikken over wettelijke middelen om te voorkomen dat objecten worden geïmporteerd die zijn bedoeld voor distributie in een ander land. Als u dergelijke objecten zonder schriftelijke toestemming importeert, begaat u mogelijk een overtreding. Dit kan ook van toepassing zijn als het object een officiële kopie is die in het andere land mag worden gedistribueerd.

Objecten met een patent

De eigenaren van een patent kunnen beschikken over wettelijke middelen om te voorkomen dat objecten met hun gepatenteerde technologie worden geïmporteerd. Als u dergelijke objecten zonder schriftelijke toestemming importeert, begaat u mogelijk een overtreding. Dit kan ook van toepassing zijn als het object een officiële kopie is die in het andere land mag worden gedistribueerd.

Objecten met CE- markering
Voor bepaalde producten (zoals mobiele telefoons, elektrische toestellen, speelgoed) gelden specifieke certificeringsnormen en is een CE-markering verplicht voor u ze importeert. Voor meer informatie over de producten waarvoor CE-markering verplicht is, raadpleegt u best de website van de FOD Economie.

U kunt het beste zorgvuldig zoeken naar informatie over de import van objecten op de websites van de overheid of in andere bronnen, en zo nodig een deskundige op dit gebied om advies vragen voordat u een transactie voltooit. Onderstaande informatie en links zijn niet compleet, maar vormen alleen een beginpunt zodat u snel enigszins vertrouwd kunt raken met de regelgeving op dit gebied.

Met de import van de volgende objecten overtreed u bijvoorbeeld mogelijk de wetgeving:

  • Muziek-cd's die zijn bedoeld voor distributie in de Verenigde Staten (ook als het legale kopieën betreft)

  • Video's die zijn bedoeld voor distributie in Canada (ook als het legale kopieën betreft)

  • De Japanse versie van een spelcomputer of software, terwijl de computer of de software niet zijn bedoeld voor gebruik in Europa (als u "mod-chips", "emulators" of andere apparaten aanbiedt die zijn bedoeld om het gebruik van ongeautoriseerde objecten uit het buitenland mogelijk te maken, overtreedt u mogelijk de copyrightwetgeving)

  • Een vaste schijf waarin een gepatenteerde technologie wordt gebruikt

  • Een T-shirt met een logo dat is geautoriseerd voor gebruik in het buitenland

  • Pokemon®-speelgoed dat alleen is bedoeld voor verkoop in Japan

Klik hier voor meer informatie over copyright.

Verscheidene Europese, Amerikaanse en andere staten of overheidsinstanties reglementeren de handel met andere landen. Internationale verkopers en verkopers van objecten gemaakt buiten ons land, zouden regelmatig de informatie moeten bekijken over import.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons