Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor elektrische en elektronische apparatuur

Overzicht van het beleid

Bepaalde elektronische apparatuur, zoals apparatuur die als illegaal wordt beschouwd door het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), mag niet worden aangeboden op eBay.

Daarnaast verbiedt eBay de verkoop van producten die voornamelijk bedoeld zijn om de mondelinge, telefonische of elektronische privégesprekken of -activiteiten van anderen op te nemen zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn.

Het gebruik en de verkoop van radiozendapparatuur (d.w.z. elk product dat radiogolven voor radiocommunicatie gebruikt, behalve televisietoestellen of radio-ontvangers) is gereguleerd volgens de Europese wetgeving (de richtlijn inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE-richtlijn)).

Meer informatie over de legaliteit van radioapparatuur in België is beschikbaar bij het  Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

 • Radiozendapparatuur: Radiozendapparatuur mag alleen worden aangeboden op eBay als het aan de R&TTE-richtlijn voldoet. Apparatuur die aan de richtlijn voldoet, is voorzien van een CE-markering.

Niet toegestaan

 • Radar- of laserstoorzenders: producten die bedoeld zijn om politieradars te storen of op een andere manier te ontregelen zijn niet toegestaan.

 • Apparaten om de verkeerslichten te bedienen: producten die bedoeld zijn om de verkeerslichten te wijzigen of het natuurlijke patroon van een verkeerslicht op een andere manier te beïnvloeden zijn niet toegestaan.

 • Decoders voor satelliettelevisie, digitale televisie en kabeltelevisie: Objecten die kunnen worden gebruikt om gecodeerde programma's te decoderen of zonder toestemming of betaling programma's te bekijken die worden uitgezonden op kabeltelevisie, digitale aardse televisie of satelliettelevisie zijn niet toegestaan. Ook als u vermeldt dat het object voor onderwijs- of testdoeleinden bedoeld is, mag het niet worden aangeboden.

Hier vindt u enkele voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan:

 • Gewijzigde decoders

  • Programmeerapparaten en unloopers voor smartcards

  • Geprogrammeerde smartcards

  • Blokkeerapparaten

  • DSS-emulatoren voor hardware of software

 • Aanbiedingen die aanzetten tot of informatie verstrekken over het decoderen van programma's of het zonder toestemming of betaling bekijken van programma's uitgezonden op kabeltelevisie, digitale aardse televisie of satelliettelevisie

 • CB-radio's: CB-radio's die niet aan de R&TTE-richtlijn voldoen

 • Apparaten die de kilometerteller wijzigen

 • FM-modulatoren: Apparaten die de FM-omroepband gebruiken om radiosignalen naar autoradio's te verzenden, zijn niet toegestaan omdat ze illegaal zijn. De FM-omroepband mag uitsluitend worden gebruikt door erkende omroepen en FM-modulatoren hebben momenteel geen vergunning om de FM-omroepband te gebruiken.

 • Stoorzenders voor mobiele telefoons, gps, Wi-Fi en andere: Apparaten gebruikt voor het storen van mobiele telefoons (of andere radiosignalen, zoals gps en Wi-Fi), zijn niet toegestaan omdat ze illegaal zijn. Een stoorzender voor mobiele telefoons is een zender en hiervoor is een vergunning vereist.

Toegestaan

 • Speelgoedspionagecamera's voor kinderen

 • Antwoordapparaten

Niet toegestaan

 • Telefoonafluisterapparatuur en afluisterapparatuur

 • Miniatuurzenders

 • Bewakingsmicrofoons

 • Aanbiedingen die het gebruik van fotoapparatuur promoten om stiekem personen te bekijken of op te nemen voor seksuele doeleinden

Waarom heeft eBay dit beleid?

Om de wetgeving na te leven en inbreuken op de privacy te voorkomen, mogen verkopers bepaalde objecten niet aanbieden op eBay. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies, maar om u te helpen veilig te handelen op eBay. Dit is geen volledige lijst en de verkoper moet de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn aanbieding legaal is en geen inbreuk vormt op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons