Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Catalogi, informatie, internetadressen (URL's), persoonsgegevens


Aanbiedingen van catalogi, lijsten en gegevens of elk ander document of gegevensdrager die adressen van fabrikanten, winkeliers en leveranciers bevat waarbij kopers rechtstreeks kunnen bestellen, is niet toegestaan. Oude en verzamelcatalogi (waaruit u niets meer kunt bestellen) zijn toegestaan. De titel of beschrijving mag geen uitgebreide lijsten of specifieke objecten bevatten die in de catalogus zijn inbegrepen. Kopers die deze catalogi willen aanbieden zouden de aanvullende informatie hieronder moeten bekijken zodat ze weten aan welk beleid ze zich moeten houden.

eBay legt ook beperkingen op voor het eenvoudigweg doorgeven van informatie. Dit geldt in het bijzonder voor informatie over hoe of waar speciale goederen kunnen worden gekocht, inclusief prijzen en het doorgeven van informatie via web pagina’s (URL's) of andere referentiebronnen.

Verzendlijsten of databanken die persoonlijke gegevens bevatten, mogen ook niet op eBay worden aangeboden.

Uitzonderingen op het algemene principe:
catalogi waaruit geen objecten meer kunnen worden besteld, mogen als verzamelobjecten worden aangeboden. eBay staat ook het aanbieden toe van boeken die informatiebronnen bevatten op voorwaarde dat de boeken een ISBN hebben en in de relevante boekenrubriek zijn opgenomen.

De volgende objecten zijn niet toegestaan op eBay:

  • "Huidige lentecatalogus, nu kopen voor 99 cent" is een overtreding omdat het een huidige catalogus is waaruit een koper rechtstreeks kan bestellen

  • "Catalogus uit 1939" is toegestaan omdat het een oude of verzamelcatalogus is waaruit geen objecten meer kunnen worden besteld, en de aanbieding bevat geen uitgebreide lijst van merknamen, objecten, rubrieken of prijzen

Vereisten om catalogi te verkopen: Voor het aanbieden van oude en verzamelcatalogi zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

  • Verkopers van oude en verzamelcatalogi mogen geen voordeel halen uit de verkoop door leveranciers die in de catalogi worden opgenoemd

  • In de titel of beschrijving van de aanbieding mag geen uitgebreide lijst voorkomen van specifieke merknamen, objecten, rubrieken of prijzen (zoals Sony, Prada, Gucci, Handtassen voor € 29,95). Alle aanvullende informatie of rubrieken die verkopers willen verstrekken, moeten worden verstrekt via een link voor verdere informatie die voor alle aanbiedingen is toegestaan. Voordat u een link voor aanvullende informatie toevoegt naar uw pagina met objectaanbiedingen, leest u best eerst het eBay-beleid voor links

  • Oude en verzamelcatalogi mogen niet worden gebruikt als bonusartikel bij een andere aanbieding

U kunt meer informatie vinden over bescherming van persoonsgegevens op de website van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Aanbiedingen die catalogi voorstellen, maken de site onoverzichtelijk zodat het moeilijker wordt voor kopers om relevante objecten te zoeken en voor verkopers om echte objecten te verkopen. Deze aanbiedingen schaden bovendien het vertrouwen en de legitimiteit van de handelsplaats van eBay.
Het verwerken van persoonsgegevens is bovendien strikt gereglementeerd. Daarom staat eBay niet toe dat u bestanden met persoonsgegevens aanbiedt.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons