Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Kunstvoorwerpen, nationaal of werelderfgoed en openbare archieven

Overzicht van het beleid

Heel wat kunstobjecten, antieke objecten en grafobjecten worden beschermd door nationale wetgeving en overheidsinstellingen. Hoewel u bepaalde kunstobjecten, grafobjecten en andere vergelijkbare objecten mag aanbieden, moet u mogelijk toch aan een aantal vereisten voldoen wanneer u deze objecten verkoopt op eBay (zie de onderstaande richtlijnen voor meer informatie).

eBay werkt samen met de volgende instanties en organisaties. Tenzij iets anders wordt vermeld op deze pagina en in ander eBay-beleid, moet u de richtlijnen opgesteld door deze instanties volgen wanneer u vergelijkbare objecten aanbiedt op eBay:

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet gebeurt, kan uw aanbieding worden verwijderd en is er ook kans op andere maatregelen, zoals beperkingen van uw koop- en verkoopprivileges of schorsing van uw account.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

Archeologische voorwerpen van minder dan 100 jaar oud

 • Verkopers moeten altijd de herkomst van het archeologische voorwerp vermelden, dat het object minder dan 100 jaar oud is en dat ze alle wetten en regels naleven die van toepassing zijn op de verkoop van het object.

Niet toegestaan

 • Archeologische voorwerpen van meer dan 100 jaar oud die afkomstig zijn van:

  • opgravingen en vondsten in de bodem of onder water

  • archeologische sites

  • archeologische collecties

Niet toegestaan

Documenten uit rijksarchieven en vergelijkbare documenten

Cultuurgoederen zijn objecten met een grote historische, architecturale of archeologische waarde volgens de wetgeving van de EU.
 

Niet toegestaan

De volgende cultuurgoederen mogen niet worden verkocht:

 • Archeologische goederen van meer dan 100 jaar oud

 • Afbeeldingen en schilderijen van meer dan 50 jaar oud met een waarde van meer dan € 150.000

 • Aquarellen en pasteltekeningen van meer dan 50 jaar oud met een waarde van meer dan € 30.000

 • Mozaïeken van meer dan 50 jaar oud met een waarde van meer dan € 15.000

 • Boeken van meer dan 100 jaar oud met een waarde van meer dan € 50.000

 • Manuscripten van meer dan 50 jaar oud, ongeacht hun waarde

 • Gedrukte kaarten van meer dan 200 jaar oud met een waarde van meer dan € 15.000

 • Andere objecten van meer dan 100 jaar oud met een waarde van meer dan € 50.000

Toegestaan

 • Grotformaties die legaal zijn verkregen van privé-eigendom.

Niet toegestaan

 • Stalactieten, stalagmieten en grotformaties afkomstig uit grotten in beschermde gebieden.

Toegestaan

 • Nieuwe grafstenen en begraafplaatsen

Niet toegestaan

 • Historische graven, grafstenen en vergelijkbare gedenkplaten

Aanvullende informatie

In het kader van de strijd tegen de handel in gestolen kunstwerken, moedigt Interpol niet alleen de politie maar ook kunst- en antiekhandelaars en eigenaars van kunstwerken aan om een actieve rol te spelen in de uitwisseling van informatie over gestolen kunstwerken. Meer informatie en hulpmiddelen vindt u in het gedeelte Works of Art van de website van Interpol

Meer informatie over illegale handel van cultureel erfgoed staat in de UNESCO-database met nationale en culturele erfgoedwetten.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Ons beleid houdt rekening met de wetten en regels voor de verkoop van kunstobjecten, archieven, grafobjecten en andere vergelijkbare objecten. Voordat u deze objecten verkoopt op eBay, moet u ervoor zorgen dat u alle toepasselijke wetten en de bovenstaande richtlijnen naleeft.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons