Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

De rol van eBay bij het oplossen van een transactieprobleem

Wij willen een veilige handelsplaats voorzien voor onze community. Als u ooit een transactieprobleem hebt op eBay, bieden we u niet alleen hulp om problemen op te lossen maar ook tools, kopersbescherming en diensten om u te beschermen tegen fraude.

Hoe we helpen

  • Problemen ontstaan vaak door misverstanden die leden onderling kunnen oplossen door te communiceren met elkaar. We bieden richtlijnen aan om contactinformatie aan te vragen en om te communiceren met de handelspartner. Als u onderling niet tot een oplossing kunt komen, vragen wij u naar de pagina Transactieproblemen oplossen te gaan. Hier kunt u een geschil openen en de stappen die ondernomen worden om uw geschil op te lossen, opvolgen.

  • Als u met PayPal betaalde, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Klachtencentrum van PayPal. Als u op eBay met PayPal betaalt, bent u gedekt door de Kopersbescherming van PayPal.

  • Als er verdachte activiteiten gemeld worden zal de afdeling Regels en Veiligheid de situatie onderzoeken. Als een lid het eBay-beleid overtreedt, kan eBay besluiten zijn/haar account te beperken en zelfs te schorsen. Als het over een erstige zaak gaat, werken we samen met politie en justitie.

Wat we niet kunnen doen

  • Nu en dan worden we gevraagd te helpen en kunnen we dit niet. eBay bezit niet de objecten die verkocht worden op de site. We kunnen een verkoper vragen om een object te verzenden of een koper om te betalen, maar eBay kan niet zelf het object naar de koper verzenden of de verkoper betalen.

  • Wanneer een koper of een verkoper zich niet aan zijn/haar verplichtingen houdt, kunnen we zelfs de account beperken of schorsen.

    Wij willen ervoor zorgen dat leden op eBay eerlijk en fair handelen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons