Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Limieten op verkoopactiviteiten, geblokkeerde aanbiedingen en beperkingen op accounts

eBay stelt alles in het werk om fraude te bestrijden en slechte ervaringen op onze site te vermijden. Om de handelsplaats veilig te houden, kunnen verkopers geconfronteerd worden met één of meerdere van de volgende situaties:

Bijkomende verificatie

Verkopers dienen soms een bijkomende verificatie te doorlopen, bijvoorbeeld wanneer zij objecten aanbieden op een andere site dan de site waarop zij zich hebben ingeschreven of wanneer zij objecten aanbieden die soms vervalst worden. De verificatiemethode is afhankelijk van de situatie. In de meeste gevallen dienen verkopers een geverifieerde PayPal-rekening te hebben.

 • geverifieerde PayPal-rekening – Deze prodecure maakt het mogelijk om de identiteit van een lid te verifiëren ter aanvulling van verificatiemethoden die door eBay worden toegepast. Controle van dit hogere niveau is specifiek ontwikkeld om frauduleuze of namaakobjecten op de site tegen te gaan. eBay-leden die over een geverifieerde PayPal-rekening beschikken, hebben een bijkomende controle van hun identiteit doorlopen.

  Meer weten over hoe u een geverifieerde PayPal-gebruiker wordt?

  Als u nog geen PayPal-rekening hebt, kunt u geverifieerd worden wanneer u zich aanmeldt.

  Nadat u bovenstaande procedure hebt doorlopen, dient u uw PayPal-rekening bij te werken met uw eBay-gebruikersnaam om de verificatieprocedure te beëindigen. Selecteer Mijn account, Profiel; vervolgens Verkoopvoorkeuren, Veilingen. Klik op Toevoegen en voer uw eBay-gebruikersnaam in.

Beperking op de activiteit op de site en op verkoopactiviteiten

Enkele voorbeelden:

 • Activiteiten op de site zoals verkopen, aanbieden en communicatie met andere eBay-leden via Contact opnemen met een eBay-lid of Vraag het de verkoper, kunnen worden beperkt om de veiligheid van de handelsplaats te garanderen.

 • Sommige objecten of meerdere stuks van eenzelfde object kunnen slechts te koop aangeboden worden door verkopers die reeds een bepaalde tijd bij eBay ingeschreven zijn. Dit geldt voornamelijk voor objecten op de site die soms vervalst worden.

 • Om fraude op de site tegen te gaan, kunnen objecten die vaak worden nagemaakt, niet aangeboden worden in veilingen van één of drie dagen.

 • Verkopers moeten aan een bepaald niveau beantwoorden wat klanttevredenheid betreft. Als de klanttevredenheid terugzakt tot een bepaald niveau, kunnen de activiteiten van een verkoper beperkt worden; er kunnen beperkingen op de account van de verkoper ingesteld worden of de account van de verkoper kan geschorst worden.

Account-specifieke verkooplimieten

Account-specifieke limieten laten ons toe om accountactiviteiten door te lichten en belangrijke informatie van de verkoper te verifiëren. Deze limieten kunnen verschillen van verkoper tot verkoper en kunnen verhoogd worden op basis van uw algemene verkoopactiviteiten.

Hoe werken account-specifieke limieten?

Er staat een limiet op het aantal verkochte en aangeboden objecten in uw eBay-account. Uw limiet wordt bijgesteld naargelang u objecten verkoopt. Als uw aanbieding afloopt en het object is niet verkocht, dan heeft het geen invloed op uw limiet en kunt u het object nog steeds verkopen, zoals wordt geïllustreerd in het voorbeeld hieronder. Uw limiet voor actieve aanbiedingen op eBay-sites wordt echter wel verminderd in verhouding tot het aantal objecten dat u die maand hebt verkocht.

Voorbeeld

1. Stel, u hebt een maandelijkse verkooplimiet van 10 objecten.

2. In uw eerste week biedt u 10 objecten aan. 3. Van de 10 aangeboden objecten worden er 2 verkocht.

4. De volgende keer kunt u dus 8 objecten aanbieden. Als u 6 van de 8 objecten verkoopt, zult u nog 2 objecten kunnen aanbieden.

4. Als u ook deze 2 objecten verkoopt, hebt u uw verkooplimiet bereikt voor die maand. U kunt dan geen objecten meer aanbieden.

Belangrijk: als u uw maandelijke limiet overschrijdt, moet u het aantal actieve aanbiedingen op eBay verminderen om binnen uw limiet te blijven. Als u objecten aanbiedt via het verkoopformulier kunnen er berichten verschijnen met betrekking tot object-specifieke of rubriek-specifieke limieten.

Verwijdering van een aanbieding

Elk object dat de beleidsregels overtreedt of een inbreuk pleegt op de auteursrechten van anderen, kan worden verwijderd. Daarnaast worden sommige aanbiedingen verwijderd omdat de taal of de foto's die in de objecttitel- of beschrijving worden gebruikt, een inbreuk betekenen op het eBay-beleid. Dit betekent dat sommige objecten die kopers in een winkel of zelfs op eBay hebben gekocht, mogelijk niet zullen worden toegelaten of kunnen worden verwijderd op grond van het aanbiedingsbeleid. Raadpleeg de gedeeltes Waarom eBay uw aanbieding kan verwijderen en Ongepast handelsgedrag melden voor meer informatie.

Schorsing van de account

eBay kan een account schorsen wegens inbreuken op het Beleid van de site en omwille van het niet betalen van eBay-kosten. eBay kan een account schorsen als wij vermoeden dat de account problemen veroorzaakt of aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheden.

Op het moment dat een account wordt geschorst, stuurt eBay een bericht naar het e-mailadres dat bij de geschorste account geregistreerd staat. Dit e-mailbericht verschijnt ook op de pagina Mijn berichten in Mijn eBay.

Als u meer wilt weten over wat u kunt doen indien uw account geschorst werd, raadpleegt u de pagina Geschorste account.

Deze maatregelen vergroten het vertrouwen en bieden bescherming tegen fraude.

Als u het beleid van eBay inzake aanbiedingen en verkopen, met name van verboden of in de handel beperkte objecten en de bescherming van intellectuele eigendommen wilt lezen, raadpleegt u de Regels voor verkopers.

Verkopers kunnen gevraagd worden een training te volgen of openstaande geschillen op te lossen voordat zij volledige gebruiksrechten kunnen genieten op de site.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons