Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

De regels voor kopers leren kennen

Het eBay-beleid bestaat uit regels en richtlijnen waarmee een veilige, eerlijke en aangename handelsomgeving voor alle eBay-leden wordt gecreëerd. Als verkoper bent u verantwoordelijk voor het bekijken en begrijpen van het beleid van Ebay en van de toepasselijke wetten en regelgevingen zoals deze zijn beschreven in de Gebruikersovereenkomst en in Regels voor kopers - Overzicht.

Het beleid en de richtlijnen die specifiek verwant zijn aan het kopen van een object zijn:

Als u op de hoogte bent van het eBay-beleid voordat u een object koopt, is de kans klein dat u de regels (inclusief de wet) onopzettelijk overtreedt. Wanneer het beleid wordt overtreden, stuurt eBay de bieders en de kopers een e-mail met de melding dat een aanbieding werd beëindigd. Het beleid van eBay wordt bijgewerkt om te beantwoorden aan de marktplaats, de eBay-community en beveiligingskwesties. Het is dus belangrijk dat u dit beleid regelmatig controleert op wijzigingen.

Het beleid van eBay heeft de volgende bedoelingen:

 • Nationale wetten en reglementen ondersteunen

 • Risico's voor kopers minimaliseren

 • Gelijke kansen bieden voor alle kopers

 • Intellectuele eigendomsrechten beschermen

 • Een aangename koopervaring bieden

 • De waarden van de eBay-community steunen

Als u dit beleid overtreedt, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

 • Beëindiging van de aanbieding

 • Beperking van uw accountprivileges

 • Schorsing van uw account

Wanbetaling van een object

De meeste objecten op eBay zijn aanbiedingen in veilingvorm en houden biedingen in. Het is de bedoeling dat bieden een aangename bezigheid is, maar onthoud dat elk bod dat u uitbrengt als een bindende overeenkomst wordt beschouwd.

Kopers mogen geen objecten op een veiling winnen of via een Nu kopen-aanbieding kopen zonder daarvoor te betalen, en op die manier legitieme kopers blokkeren en verkopers teleurstellen. Zie Beleid voor onbetaalde objecten om te begrijpen wat de gevolgen zijn als een koper niet betaalt.

Beleid voor het bieden

Om een veilige, eerlijke en aangename handelservaring te garanderen, heeft eBay een reeks normen en richtlijnen voor het bieden opgesteld. De volgende activiteiten zijn op eBay niet toegestaan:

 • Inmenging in een transactie - Via e-mail contact opnemen met andere kopers om hen te waarschuwen voor een verkoper of een object is niet toegelaten.

 • Misbruik van de optie Biedingen intrekken - Manipulatie van de biedprocedure om het maximale bod van de huidige hoogste bieder te ontdekken.

 • Op eigen veilingen bieden - Bieden om de prijs of de schijnbare aantrekkingskracht van een object kunstmatig te verhogen.

Opdat eBay een veilige plaats blijft voor kopers, beperkt eBay de manier waarop informatie in uw biedingsgeschiedenis wordt weergegeven. Andere leden kunnen geen specifieke gegevens over gebruikers, zoals uw gebruikersnaam, op de pagina Biedingsgeschiedenis bekijken. Aan bieders worden anonieme namen toegekend, zoals a***b of Bieder 1, die op een consistente manier worden gebruikt in de biedingsgeschiedenis van een object. Uw gebruikersnaam wordt alleen aan de verkoper van dit object weergegeven.

Beleid voor het kopen

 • Kopers die niet voldoen aan de verkoopvoorwaarden zoals beschreven in de objectaanbieding, hebben geen toestemming om te bieden op een object of een object te kopen. Daarnaast mogen kopers geen objecten kopen of een bod uitbrengen met de bedoeling een aanbieding te verstoren. Dit type overtreding is bekend als ongewenst en kwaadwillig kopen.

 • Het is in strijd met het beleid van eBay als een koper contact opneemt met een verkoper om het aangeboden object buiten eBay om te kopen.

Regels voor alle leden

Er zijn ook regels en beleidsrichtlijnen die van toepassing zijn op alle eBay-leden die deel uitmaken van de transactieprocedure.

Dit zijn:

 • Het leveren van onjuiste contactgegevens – uw identiteit is een bouwsteen van de eBay-community. Kopers en verkopers zijn allebei verplicht om juiste en de meest recente contactgegevens te verstrekken zodat de communicatie soepel kan verlopen.

 • Misbruiken, intrekken en verwijderen van feedback - feedback is een betrouwbare graadmeter voor de reputatie van een koper of verkoper op eBay. Uw reputatie als koper wordt bepaald door de score en de opmerkingen van uw handelspartners. Meer weten over feedbackbeleid.

Zie Regels voor iedereen (overzicht) om meer te weten over andere regels die voor alle leden van toepassing zijn.

Overtredingen melden

eBay controleert aanbiedingen, inclusief controlerapporten van beleidsovertredingen door haar leden. Om overtredingen te melden, zoekt u de beleidsregel die werd overtreden, controleert u deze regel en meldt u de overtreding door middel van de links die op de betreffende beleidspagina zijn voorzien. U kunt ook bovenaan elke eBay-pagina op Hulp klikken en vervolgens aan de linkerzijde van de pagina op de link Contact met ons opnemen klikken.

Zorg ervoor dat u de benodigde gegevens, zoals relevante e-mailberichten, bijvoegt en geef een volledige beschrijving in de onderwerpregel en complete e-mailkopteksten. Uw deelname en waakzaamheid als deel van de eBay-community is voor ons onschatbaar om u te helpen een succesvolle koper te worden.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons