Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Bieden (overzicht)

Stapsgewijs bieden

 • Tijdens de aanbieding vergelijken we uw bod met dat van andere bieders. 

 • Wanneer u wordt overboden, bieden we automatisch voor u verder tot uw maximumbod is bereikt.

 • We verhogen uw bod stapsgewijs en alleen met het bedrag dat nodig is om uw positie van hoogste bieder te behouden.

Automatisch bieden

Wanneer u een bod plaatst, voert u het maximumbedrag in dat u aan het object wilt geven. De verkoper en de andere bieders kennen dit bedrag niet.

We bieden dan in uw plaats door middel van de automatische bodverhoging. Het bedrag dat we invoeren, is gebaseerd op het lopende hoogste bod. We bieden alleen zoveel als nodig is om ervoor te zorgen dat u de hoogste bieder blijft of dat u de minimumverkoopprijs haalt. We gaan nooit over uw maximumbedrag.

Als een andere bieder hetzelfde of een hoger maximumbod plaatst, brengen we u daarvan op de hoogte zodat u een nieuw bod kunt plaatsen. Uw maximumbod wordt geheimgehouden tot het wordt overschreden door een andere bieder. 

Voorbeeld

 • Het huidige bod voor een object is 10 €. Tom is de hoogste bieder en heeft een maximumbod van 12 € gedaan voor dit object. Zijn maximumbod wordt geheimgehouden voor andere leden.

 • Laura ziet het object en plaatst een maximumbod van 15 €. Laura wordt de hoogste bieder.

 • Toms bod wordt verhoogd naar zijn maximum van 12 €. Laura's bod is nu 12,50 €.

 • We sturen Tom een e-mail om hem te laten weten dat hij overboden is. Als hij zijn maximumbod niet verhoogt, dan wint Laura het object.

Regels en beleid

 • Bij veilingen met een minimumverkoopprijs en een maximumbod dat hier minstens gelijk aan is, verhogen we uw bod automatisch tot die minimumprijs en gaat het bieden verder van daar.

Hoe bieden?

Zo biedt u op een object:
 1. Bekijk de aanbieding aandachtig.

 2. Klik op Bod plaatsen. Mogelijk dient u in te loggen.

 3. Voer uw maximumbod in en klik vervolgens op Doorgaan.

 4. Controleer uw bod en klik vervolgens op Bod bevestigen.

Wanneer de aanbieding afloopt, ontvangt u een e-mail waarin staat of u het object hebt gewonnen en waarin wordt uitgelegd wat u daarna moet doen.

Biedingsgeschiedenis

Wij beperken de weergave van de biedingsgeschiedenis om bepaalde informatie privé te houden:

 • Wanneer het hoogste bod, de minimumverkoopprijs of de Nu kopen-prijs een bepaald niveau bereikt of overschrijdt, kunnen leden specifieke gegevens over andere leden, zoals gebruikersnamen, niet meer bekijken of opzoeken op de pagina Biedingsgeschiedenis.

 • Op de pagina Biedingsgeschiedenis: details wordt aan elke bieder een anonieme naam toegewezen (bijvoorbeeld x***y). Enkel de verkoper kan de gebruikersnaam van de bieder zien.

 • eBay bepaalt wanneer gebruikersnamen niet meer zichtbaar zijn op basis van de prijs of het geboden bedrag, en dit verschilt per land.

Uw bod wijzigen of intrekken

Als algemene regel geldt dat u een bod niet kunt intrekken of annuleren. Als u een bod plaatst, gaat u ermee akkoord om het object te betalen als u de winnende bieder bent. 

Het is echter mogelijk dat u zich hebt vergist en uw bod wilt intrekken. Om uw bod in te trekken kunt u best het volgende doen:

Als u een object hebt gewonnen en u wilt het niet meer kopen, moet u contact opnemen met de verkoper.

Onder welke voorwaarden kan ik een bod intrekken?

Of u een bod al dan niet kunt intrekken, hangt af van de omstandigheden en het tijdstip van het bod. U kunt een bod intrekken om de volgende redenen:

 • U hebt per ongeluk het verkeerde biedbedrag getypt. U hebt bijvoorbeeld EUR 99,50 geboden in plaats van EUR 9,95. Als dit gebeurt, moet u meteen het juiste biedbedrag opnieuw opgeven. Van mening veranderen wordt niet beschouwd als per ongeluk een fout biedbedrag invoeren.

 • De beschrijving van het object waarop u hebt geboden, is ingrijpend veranderd. De verkoper heeft bijvoorbeeld bepaalde gegevens over de functies of de staat van het object bijgewerkt.

 • U kunt de verkoper niet bereiken per telefoon of via e-mail.

Hoeveel tijd heb ik om een bod in te trekken?

Als u aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoet, raadpleeg dan de volgende tabel om na te gaan of u voldoet aan de tijdsbeperkingen voor het intrekken van een bod.

Tijdsbeperkingen voor het intrekken van een bod

 • Eindtijd veiling

  Intrekking toegestaan?

  Resultaat

  Aanbieding loopt af in meer dan 12 uur

  Ja

   

  Wanneer u het bod intrekt, verwijderen we alle biedingen die u op het object het uitgebracht. Als u een fout in het biedbedrag corrigeert, moet u opnieuw bieden.

  Aanbieding loopt af in minder dan 12 uur

  Ja, maar alleen als u het bod intrekt binnen 1 uur nadat u het geplaatst hebt.

  Wanneer u het bod intrekt, verwijderen we alleen uw meest recente bod. Biedingen die u hebt uitgebracht voor de laatste 12 uur van de aanbieding worden niet verwijderd.

Wat als ik een bod niet kan intrekken?

Als u een bod niet kunt intrekken, kunt u contact opnemen met de verkoper om te vragen om uw bod te annuleren. De verkoper beslist of hij/zij uw bod annuleert.

Regels en beleid

Elk bod is bindend, tenzij het object wordt aangeboden in een rubriek die onder het beleid voor niet-bindende biedingen valt of de verkoop wettelijk of volgens de gebruikersovereenkomst van eBay verboden is. U moet alleen op meerdere identieke objecten bieden als u ze allemaal wilt kopen.

Uw biedingen beïnvloeden het biedgedrag van andere gebruikers op een object en de uiteindelijke verkoopprijs van het object. We onderzoeken alle bodintrekkingen grondig om te bepalen of ze geldig zijn en voldoen aan de regels voor kopers. Misbruik van bodintrekkingen kan leiden tot de schorsing van uw account.

Biedingen die zijn ingetrokken tijdens de laatste 24 uur van een aanbieding, kunnen worden gezien als een voorbeeld van op eigen veilingen bieden, wat een zware overtreding is van het eBay-beleid.

U kunt een aankoop in een Nu kopen-aanbieding niet intrekken. Eenmaal u uw aankoop bevestigt, bent u verplicht om de verkoper te betalen.

Aanbiedingen met speciale biedingsvereisten

In deze tabel vindt u de aanbiedingstypes waarvoor de verkoper biedingsvereisten kan instellen:

Biedingsvereisten
Type aanbieding Beschrijving

Veilingaanbiedingen met minimumverkoopprijs

Sommige verkopers geven een minimumverkoopprijs op voor hun object (een verborgen minimumprijs).

Vooraf geselecteerde bieders

Soms mogen verkopers voor bepaalde belangrijke aanbiedingen een lijst met vooraf geselecteerde bieders maken om hun aanbieding te beperken tot een bepaalde groep. Als u een bod doet op een aanbieding met een lijst met vooraf geselecteerde bieders, gebeurt het volgende:

 • Als u een vooraf geselecteerde bieder bent: de biedprocedure verloopt zoals gewoonlijk.

 • Als u geen vooraf geselecteerde bieder bent: Wanneer u biedt, krijgt u een melding dat het object beperkt is en u niet mag bieden op het object. Als u in het object geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de verkoper en vragen of deze u toevoegt aan de lijst met vooraf geselecteerde bieders.

Geblokkeerde bieders

 • Als u voor een bepaalde aanbieding bent geblokkeerd en de situatie wilt bespreken met de verkoper, klikt u op de gebruikersnaam van de verkoper of op de link Een vraag stellen op de objectpagina.

 • Als u geblokkeerd bent en daardoor geen bod kunt plaatsen op een aanbieding van een bepaalde verkoper, kunt u ook niet bieden met een andere gebruikersnaam.

Verkopers kunnen hun aanbiedingen blokkeren voor bepaalde bieders op basis van bepaalde criteria, zoals of ze al dan niet een PayPal-rekening hebben, in welk land ze zijn ingeschreven of wat hun koopgeschiedenis op eBay is.
Kom meer te weten over het beheren van bieders en kopers vanuit het standpunt van een verkoper.

Overige voorwaarden

 • Elk bod dat u uitbrengt wordt als een bindende overeenkomst beschouwd. Alle biedingen zijn actief tot de veiling is afgelopen. Als u een object wint, moet u het ook kopen.  

 • Bied niet op identieke objecten in verschillende aanbiedingen als u maar één object wilt. Als u beide objecten wint, moet u deze ook kopen.

 • Als u wordt overboden voor een object, wacht u totdat de aanbieding is afgelopen voordat u een bod uitbrengt op een gelijkaardig object. Als de bieder die heeft gewonnen de transactie niet voltooit, kunt u alsnog de winnende bieder worden.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons