Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Bezwaar maken tegen onbetaalde objecten


We willen dat u erop kunnen vertrouwen dat uw handelspartner een transactie tot een goed einde zal brengen. Daarom wordt er een onbetaald object geregistreerd op de account van de koper wanneer deze niet betaalt voor een object dat hij/zij via een veiling heeft gewonnen of gekocht met Nu kopen. eBay kan beperkingen instellen voor de accounts van kopers als er onbetaalde objecten werden geregistreerd.

In bepaalde gevallen kan er een onbetaald object verwijderd worden van de account van een koper. Als u kunt aantonen dat u voor het object hebt betaald voordat het geschil wegens onbetaald object wordt gesloten, moet u bezwaar maken tegen het geschil wegens onbetaald object via eBay Customer Support. De verkoper kan het onbetaald object niet verwijderen. Daarvoor moet u rechtstreeks contact opnemen met eBay.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Gebruik het online formulier Bezwaar maken tegen onbetaald objecten.

Aanvaard bewijsmateriaal
Bewijs Waaruit moet het bezwaar bestaan?

Betalingsbevestiging van PayPal of een andere online betalingsdienst

Vermeld de tekst van de e-mail die u ontving van de betalingsdienst om te bevestigen dat de betaling werd verzonden.

E-mail van de verkoper waarin wordt aangegeven dat u betaald hebt

Vermeld de tekst van de e-mail.

Ga als volgt te werk om bezwaar te maken:
  • Scan alle documenten en verzend deze elektronisch via onze uploadservice.

  • Als u geen scanner hebt, kunt u ons een kopie van de documenten faxen.
    Vermeld het betalingsbewijs, het objectnummer en uw gebruikersnaam en noteer "Bezwaar bieder" op het faxvoorblad.
    Fax het bezwaar naar faxnummer: (+32) (0)2 789 75 82.
    Opmerking: de verwerking van een bezwaar via fax kan vaak tot 10 werkdagen in beslag nemen. 

Wat als ik een reden heb om niet te betalen?

We verwachten in het algemeen dat u betaalt voor alle objecten die u koopt of wint. In bepaalde gevallen kunt u echter een geldige reden hebben om niet te betalen. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.

Redenen om niet te betalen

De verkoper heeft de prijs, verzendkosten of betalingsmethode gewijzigd na de verkoop.

Dit is een overtreding van de regels voor verkopers. Contacteer ons in dat geval.

De verkoper is geschorst.

Maak bezwaar tegen het onbetaald object door de bovenstaande richtlijnen te volgen.

Ik heb het object niet besteld. Ik denk dat mijn account mogelijk werd gebruikt door iemand anders.

Meld de accountovername en neem de nodige stappen om uw account te beveiligen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons