Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Btw (overzicht)

U aanmelden op eBay met een zakelijke account

Btw op eBay-kosten voor verkopers die in Duitsland of Groot Britannie wonen

Btw voor verkopers die buiten de Europese Unie wonen

Nagaan of u een btw-nummer bij eBay hebt geregistreerd

Uw bestaande btw-nummer wijzigen

Uw zakelijke verkoperstatus op eBay wijzigen

Uw eigen verkoop op eBay

 

Btw en eBay-kosten

Belasting over de toegevoegde waarde, of btw, is een belasting die wordt geheven op de meeste goederen of diensten die worden geleverd in de Europese Unie. Als u geen geregistreerd btw-nummer hebt, zal eBay btw aanrekenen volgens het tarief van het land waar u bent gevestigd (bijvoorbeeld 21% voor België).

Als u hebt aangegeven dat u een bedrijf bent dat gevestigd is in een ander EU-land dan Duitsland en Groot-Britannie, en als u ons uw btw-nummer hebt verstrekt, wordt er geen btw op uw kosten in rekening gebracht. Uw factuur bevat dan een vermelding van uw btw-nummer en is exclusief btw. Mogelijk bent u onder de wetgeving van uw land zelf aansprakelijk voor de aangifte van de btw.

eBay-gebruikers die in Duitsland en Groot-Britannie zijn gevestigd, ongeacht het feit of ze een bedrijf zijn of niet, betalen Duitse of Britse btw op hun eBay-kosten.

Zorg er dus voor dat uw adres en vooral het land dat u aan eBay hebt opgegeven, correct is. Werk uw contactgegevens bij als uw adres is veranderd.

Als u meer wilt weten over het eBay-beleid voor verkopers die mogelijk verplicht zijn om btw aan te rekenen op hun verkoop op eBay, raadpleegt u het gedeelte Uw verkoop op eBay hieronder.

 

U aanmelden op eBay met een zakelijke account

Als u uw eBay-account uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt, moet u eerst het zakelijke inschrijvingsproces op eBay voltooien om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van btw.

Zodra u de zakelijke inschrijving op eBay hebt voltooid, kunt u uw btw-nummer registreren.

Voor meer details, raadpleeg onze Informatie voor zakelijke leden die zijn vrijgesteld van btw.

Nadat we uw informatie van zakelijke verkoper en btw-nummer hebben geverifieerd, is eBay niet verplicht om btw aan te rekenen op uw kosten. Uw factuur bevat dan een vermelding van uw btw-nummer en is exclusief btw. Mogelijk bent u onder de wetgeving van uw land zelf aansprakelijk voor de aangifte van de btw.

Herinnering

Alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die verband houdt met deze aanvraag voor btw-vrijstelling, met inbegrip van het btw-nummer, zal worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten en elders en daar opgeslagen en verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.

eBay behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens ter verificatie van uw fiscale status bij u of bij overheidsinstanties aan te vragen, zoals dit wettelijk is toegestaan. Deze informatie zal verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.

Zorg ervoor dat uw inschrijvingsgegevens up-to-date zijn, zodat wij weten waar u gevestigd bent.

 

 

 

BTW op eBay-kosten voor zakelijke verkopers in de EU (behalve Duitsland en Groot-Britannie).

Als u hebt aangegeven dat u een bedrijf bent en uw btw-nummer hebt geregistreerd in uw eBay-account, worden uw kosten exclusief btw gefactureerd. Als u een btw-nummer hebt maar dat nog niet hebt geregistreerd bij eBay, moet u dat nu doen: Registreer uw btw-nummer nu.

Als u geen BTW-nummer hebt geregistreerd, brengt eBay BTW in rekening tegen het tarief van het land waarin u bent gevestigd om te voldoen aan de Europese regels voor BTW voor elektronische diensten.

Btw op eBay-kosten voor verkopers die in Duitsland of Groot-Britannie wonen

eBay-gebruikers die in Duitsland of Groot-Britannie zijn gevestigd, moeten Luxemburgse btw betalen op hun eBay-kosten, ongeacht het feit of ze een bedrijf zijn of niet.

 

Btw voor verkopers die buiten de Europese Unie wonen

Als u buiten de Europese Unie woont en objecten aanbiedt op een van onze Europese sites, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de relevante fiscale verplichtingen als gevolg van uw internationale verkoopactiviteiten.

Verkopers die woonachtig zijn in landen buiten de EU moeten geen Europese btw betalen op hun eBay-kosten maar de btw van het land waar u woont kan van toepassing zijn. Raadpleeg uw eBay-gebruikersovereenkomst voor meer informatie.

 

Nagaan of u een btw-nummer bij eBay hebt geregistreerd

In de gegevens van uw eBay-account kunt u nagaan of u al een btw-nummer bij ons hebt geregistreerd. Hiervoor gaat u naar Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Voorkeuren voor zakelijke verkopers.

 

Uw bestaande btw-nummer wijzigen

Als u het btw-nummer in uw zakelijke verkopersaccount wilt wijzigen, contacteert u onze klantenservice. Zij zullen het oude btw-nummer uit uw eBay-account verwijderen. Zodra uw bestaande btw-nummer is verwijderd, kunt u uw gegevens bijwerken door u opnieuw te registreren voor btw-vrijstelling.

 

Uw zakelijke verkoperstatus op eBay wijzigen

Als uw omstandigheden zijn veranderd en u bent niet langer een bedrijf, contacteer dan de klantenservice van eBay.

U kunt ook het formulier voor verwijdering van btw-vrijstelling invullen.

 

Uw eigen verkoop op eBay

Mogelijk bent u verplicht om btw aan te rekenen op de objecten die u verkoopt op eBay. Als u niet zeker bent of dit voor u van toepassing is, raden we u aan om contact op te nemen met uw belastingadviseur of lokale belastingdienst. Op onze pagina's voor internationaal verkopen vindt u ook nuttige informatie over dit thema.

Als u inderdaad verplicht bent om btw op uw objecten aan te rekenen, bent u zelf verantwoordelijk om de btw aan de relevante belastingdienst te betalen in overeenstemming met de wetten en regels die van toepassing zijn.

Indien u uw btw nummer(s) wil weergeven in aanbiedingen kunt u dit hier doen.

Vergeet niet: eBay is voornamelijk een handelsplaats voor consumenten. Daarom mogen btw-geregistreerde verkopers geen btw toevoegen aan de uiteindelijke verkoopprijs nadat een koper het object heeft gewonnen.

Als eBay-verkoper moet u de voorwaarden van uw eBay-gebruikersovereenkomst naleven, evenals de wetten en regels die van toepassing zijn op uw transacties. Als u dat niet doet, zal eBay stappen ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen. Vergeet ook niet dat eBay informatie over uw verkoop op eBay zal delen met overheidsinstanties als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waarschuwing: als u valse gegevens verstrekt om de betaling van btw te omzeilen, kan dit leiden tot boetes en juridische vervolging. eBay werkt samen met lokale instanties en overheden in gevallen waarbij onjuiste gegevens zijn verstrekt om de betaling van btw te ontwijken.

Meer weten?

Meer informatie over BTW in de EU.

Bedrijven die niet belast worden met btw door eBay

 

Bedrijven die niet belast worden met btw door eBay

Als u een bedrijf hebt en een btw-nummer hebt ontvangen van de belastingdienst, kunt u zich mogelijk op eBay inschrijven als bedrijf met de status Niet belast met btw.

Dit laat onverlet dat uzelf uw klanten nog wel btw moet aanrekenen overeenkomstig de geldende wetten en reglementen. Op dit punt verandert er niets.

U komt pas in aanmerking voor de status Niet Belast met btw als de belastingdienst u een officieel btw-nummer heeft toegewezen dat van toepassing is op transacties tussen uw bedrijf en bedrijven in andere EU-landen. Klik hier als u wilt weten hoe een dergelijk btw-nummer eruit ziet.

U komt pas in aanmerking voor deze vrijstelling als u akkoord gaat met het volgende:

  • De eBay-account waarvoor u het btw-nummer indient, komt in aanmerking om niet door eBay belast te worden met btw onder de geldende wetten en reglementen.

  • Alle transacties op uw eBay-account zijn professionele transacties en komen in aanmerking om niet door eBay belast te worden met btw onder de geldende wetten en reglementen. Ondanks het feit dat er geen btw wordt berekend, blijft u zelf wel verantwoordelijk om tijdens de periodieke btw-opgave te bepalen of u btw dient te betalen.

Herinnering

Alle informatie die samenhangt met deze aanvraag om niet belast te worden met btw door eBay, zoals persoonlijke gegevens en het btw-nummer, wordt overgedragen naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten en op andere plaatsen in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.

eBay behoudt zich het recht voor om bij u of overheidsinstellingen aanvullende informatie in te winnen over uw btw-status (dus EU-ondernemerschap voor btw-doeleinden), zoals wettelijk is toegestaan. Dergelijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.

Als uw aanvraag om niet door eBay belast te worden met btw goedgekeurd wordt, stuurt eBay u een factuur voor de nettoprijs van de services (zonder btw). Als de verwerking van een btw-vrijstelling langer duurt dan de transactieperiode, betaalt eBay het gefactureerde btw-bedrag terug op het moment dat de aanvraag wordt verwerkt.

Zorg ervoor dat uw inschrijvingsgegevens up-to-date zijn, vooral uw landaanduiding.

Uw btw-nummer toevoegen op eBay

Als u beschikt over een btw-nummer en uw eBay-account alleen voor professionele doeleinden gebruikt, kunt u zich inschrijven als bedrijf dat niet door eBay wordt belast met btw. Indien wij dit formulier niet ontvangen, is eBay verplicht u de facturen inclusief btw toe te sturen. U kunt de btw dan niet terugvorderen van de autoriteiten.

Hiervoor dient u zich eerst in te schrijven als een professionele gebruiker. Vervolgens kunt u zich inschrijven als bedrijf dat niet door eBay wordt belast met btw.

Als u niet langer in aanmerking komt voor vrijstelling, vul dan het formulier btw-nummer verwijderen in.

Uw btw-nummer bijwerken op eBay

Wanneer u het btw-nummer dat u geregistreerd hebt bij eBay wilt bijwerken, dient u eerst contact op te nemen met Customer Support, zodat zij het oude btw-nummer van uw account kunnen verwijderen. Zodra het oude btw-nummer verwijderd is, kunt u het updaten door u opnieuw in te schrijven als bedrijf dat niet door eBay wordt belast met btw, met uw nieuwe btw-nummer.

Waarschuwing: als u onjuiste gegevens verstrekt om de betaling van btw te omzeilen, kan dit leiden tot boetes en juridische vervolging. eBay werkt samen met de overheid in gevallen waarbij iemand onjuiste gegevens heeft verstrekt om de betaling van btw te omzeilen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons

Verwante Hulponderwerpen