Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw account beveiligen en accountovername melden

eBay stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw account veilig blijven en werkt ook met u samen om onbevoegd gebruik van uw account te vermijden.

Gebruik deze hulppagina om uw account te beveiligen in een van de volgende situaties:

 • U hebt persoonlijke gegevens doorgegeven door te reageren op een hoax of 'phisher' e-mail. Raadpleeg onze pagina's over Spoofberichten herkennen en melden (nep e-mails).

 • U vermoedt dat iemand uw account heeft gestolen of wilt overnemen. Indien u aanbiedingen of biedingen ziet op uw account die u niet hebt gemaakt, of wanneer u ontdekt dat uw wachtwoord werd gewijzigd en u deze wijziging niet hebt aangebracht, wijst dit er waarschijnlijk op dat uw account werd overgenomen. Vraag eerst aan familieleden en anderen die van uw account mogen gebruikmaken, of zij geen wijzigingen hebben aangebracht.

Doe het volgende

Ga naar de inlogpagina en probeer in te loggen op uw account.

 • Als u niet kunt inloggen, of als u meer hulp nodig hebt, doet u het volgende:

  Contacteer ons via de linken in de navigatie om hulp te krijgen van een eBay Customer Support-medewerker.

   

  Als uw account in gevaar werd gebracht, zal eBay met u samenwerken om uw account te beveiligen. Wij zullen u vragen om uw wachtwoord te wijzigen maar om veiligheidsredenen zullen wij u geen wachtwoord geven. Het is mogelijk dat wij uw account tijdelijk blokkeren als een voorzorgsmaatregel. eBay kan u ook helpen om frauduleuze biedingen of aanbiedingen te verwijderen.

 • Als u wel kunt inloggen:

  Volg deze instructies om uw account te beveiligen:

   

Stappen om uw account te beveiligen Wat u kunt verwachten en waarom dit zo belangrijk is

1. Wijzig het wachtwoord voor uw persoonlijke e-mailaccount

Als iemand toegang heeft tot uw e-mailaccount, krijgt hij mogelijk ook toegang tot uw eBay-account. Daarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw e-mailaccount veilig is. Gebruik een ander wachtwoord voor uw e-mailaccount dan voor eBay.

2. Vraag een nieuw eBay-wachtwoord aan op de pagina Uw wachtwoord vergeten?

Nadat u uw gebruikersnaam op deze pagina hebt opgegeven, dient u ten minste één van de vragen te beantwoorden die op uw account betrekking hebben. Als u ten minste één van de vragen hebt beantwoord, krijgt u een e-mail met instructies over hoe u de wijziging van uw wachtwoord kunt voltooien. Als eBay u vraagt om uw wachtwoord te wijzigen, sturen wij u een dringend bericht via Mijn eBay en niet via e-mail.

Als u dan nog steeds uw wachtwoord niet kunt wijzigen, controleert u uw contactgegevens om te zien of het e-mailadres van uw account klopt. Controleer daarna of de spamfilterinstellingen van uw e-mailaccount misschien de oorzaak zijn van het niet ontvangen van e-mails van eBay.

3. Wijzig de geheime vraag en het geheime antwoord van uw eBay-account

Klik hier om een geheime vraag te verzinnen als u dat nog niet hebt gedaan. Lees de tips voor het kiezen van een effectieve geheime vraag.

4. Controleer uw persoonlijke contactgegevens die voor uw eBay-account zijn geregistreerd en wijzig wat niet klopt

Als uw account in gevaar werd gebracht, zijn de contactgegevens van uw account mogelijk zonder uw toestemming gewijzigd.

Controleer uw contactgegevens, de gegevens op het Verkoopformulier en uw verzendadres. Als de persoon die uw account had overgenomen iets heeft gewijzigd, wijzig dit dan opnieuw.

Als u denkt dat uw PayPal-rekening werd overgenomen, contacteer PayPal dan onmiddellijk.

5. Zoek naar een actief bod of aanbiedingen die met uw account geplaatst zijn maar die u niet zelf hebt geplaatst.

Een actief bod en aanbiedingen kunt u bekijken in Mijn eBay. Als u een actief bod of aanbiedingen vindt die zonder uw toestemming gebeurd zijn, kunt u mogelijk het bod intrekken en de aanbiedingen beëindigen.

Als u niet-geautoriseerde kosten ziet wanneer u uw verkopersaccount bekijkt, neem dan contact op met eBay om een creditering aan te vragen.

6. Onderneem bijkomende stappen om uw identiteit te beschermen

Neem maatregelen om uw identiteit te beschermen als u vertrouwelijke gegevens aan een nep-website hebt bezorgd of als u een spoofbericht hebt beantwoord.

Weet dat wij beschikken over een afdeling die samenwerkt met de politie, justitie en de overheid. Wij mogen echter geen details bekendmaken over de acties die wij ondernemen. Dit doen wij ter bescherming van alle eBay-gebruikers.

Accountovername in de toekomst voorkomen

 • Meer weten over veilige wachtwoorden creëren? Met een goed wachtwoord kunt u voorkomen dat iemand zonder uw medeweten wijzigingen aanbrengt in uw account.

 • Meer weten over een geheime vraag verzinnen? Lees hoe u een efficiënte geheime vraag kiest die u kan helpen wanneer u uw wachtwoord bent vergeten maar er tegelijk voor zorgt dat anderen uw wachtwoord niet kunnen wijzigen.

 • Leer hoe u spoofberichten en websites die zich voordoen als eBay kunt herkennen en melden. Wanneer een eBay-account wordt overgenomen, gebeurt dit meestal aan de hand van spoofberichten. Via deze berichten probeert men toegang te verkrijgen tot wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens van leden. Stuur verdachte en onverwachte e-mails die beweren van eBay afkomstig te zijn, naar het volgende e-mailadres: spoof@benl.ebay.be.

 • Verwijder spyware van uw computer. Spyware is software die zonder uw medeweten op uw computer wordt gedownload om persoonlijke gegevens te verzamelen en uw internetgewoontes te registreren. Door spyware te verwijderen, kunt u de werking en de beveiliging van uw computer verbeteren. Gebruik uw favoriete zoekmachine om de geschikte software te zoeken (bijvoorbeeld Ad-Aware of Spybot). U kunt natuurlijk ook een speciaalzaak in uw buurt binnenstappen en een medewerker vragen welke methode hij u zou aanraden om spyware te verwijderen.        

In ons gedeelte Veilig handelen kunt u onze Training over spoofberichten en andere online beveiligingsinformatie nalezen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons