Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Zoektags gebruiken

Door zoektags - of trefwoorden - in te voeren in ledenfuncties zoals Mijn eBay-wereld worden onderwerpen en concepten opgespoord die uniek zijn voor uw inhoud. Zoekmachines gaan op zoek naar tags opgenomen in webpagina's die worden weergegeven in de zoekresultaten.

Leden moeten tags gebruiken die relevant zijn voor de inhoud waarover ze schrijven of voor de producten die ze verkopen. Ongeschikte woorden of termen die bijdragen aan trefwoord-spam zijn niet toegelaten en worden verwijderd.

Tags gebruiken

  • Tags zijn zichtbaar op pagina's met inhoud gemaakt door een gebruiker. Via taglinks wordt de gebruiker naar pagina's geleid met vergelijkbare tags.

  • Via Zoeken op titel kunt u tags zoeken op de hoofdpagina van elke functie. Zo kunnen lezers verwante onderwerpen vinden.

U kunt uw tags maken bij het instellen van elke functie. U kunt maximum 10 tags hebben en elke tag is een woord of een zinsdeel van maximum 4 woorden.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons