Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw privacy beschermen

eBay stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Het Privacybeleid van eBay legt beperkingen vast op het gebruik van uw contactgegevens. Uw gegevens worden door eBay niet verkocht of vrijgegeven voor marketingdoeleinden. Hieronder vindt u van het Privacybeleid en de verwante beleidsrichtlijnen. Voor vragen over onderdelen van dit overzicht, of voor meer gedetailleerde informatie, raden we u aan het volledige Privacybeleid te lezen.

Beperkingen op onderling contact tussen leden

 • In overeenkomst met ons Privacybeleid deelt eBay alleen persoonlijke gegevens mee aan andere eBay-leden om transacties te vergemakkelijken en leden toe te staan contact met u op te nemen na een gezamenlijke transactie.

 • Als u zich inschrijft op eBay, geeft u uw voornaamste contactgegevens op zoals naam, adres en telefoonnummer. Vergeet niet uw contactgegevens, inclusief uw e-mailadres, onmiddellijk bij te werken als ze veranderen.

 • E-mailadressen worden alleen vrijgegeven aan leden die bij een afgeronde transactie op eBay zijn betrokken. Hoewel u met een ander lid contact kunt opnemen via de functie Contact opnemen met een eBay-lid, mag u deze functie alleen gebruiken om het verloop van een transactie te vergemakkelijken. eBay onderzoekt meldingen van verkeerd gebruik van het systeem voor het doorsturen van e-mail en zal, indien nodig, stappen ondernemen.

Beperkingen op bekendmaking aan derden

 • eBay verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden en geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij in overeenkomst met ons Privacybeleid en/of met uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Derden mogen de door eBay geleverde gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkopen, ze rechtstreeks aan u te koop aanbieden of ze op een andere wijze vrijgeven.

 • eBay deelt uw persoonlijke gegevens alleen met internet service providers (ISP's) die alleen bij onze operationele activiteiten worden betrokken om een dienst of activiteit van eBay uit te voeren of aan te nemen als dit strikt noodzakelijk is en onder beperkingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid.

 • Andere eBay-bedrijven die volgens het beleid toegang hebben tot uw gegevens, zijn verplicht uw persoonlijke gegevens minstens zo goed te beschermen als eBay zelf.

 • eBay geeft beperkte persoonlijke contactgegevens vrij voor geverifieerde aanvragen vanwege gerechtelijke instanties of de overheid in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. Voor bijkomende persoonlijke gegevens eist eBay een dagvaarding in overeenkomst met haar Privacybeleid.

Gebruikersnamen beveiligen

 • eBay beveiligt uw gebruikersnaam door te beperken hoe uw gegevens in de biedingsgeschiedenis aan andere leden worden weergegeven. Hoewel de biedingsgeschiedenis, koopactiviteiten en contactgegevens van andere leden nuttig zijn bij het beoordelen van een transactie of het opbouwen van vertrouwen tussen gebruikers, kunnen mogelijke fraudeurs de informatie ook gebruiken om leden te bedriegen.

 • Andere leden kunnen uw specifieke gegevens op de pagina Biedingsgeschiedenis niet bekijken. Uw gebruikersnaam wordt alleen aan de verkoper van dit object weergegeven. Aan bieders worden anonieme namen toegekend, zoals Bieder 1, die op een consistente manier worden gebruikt in de biedingsgeschiedenis van een object.

eBay biedt u verder:

 • Keuzes over de manier waarop iemand met u contact kan opnemen in het gedeelte Voorkeuren van Mijn eBay.

 • Mededelingen van wijzigingen in het Privacybeleid en de mogelijkheid om dergelijke wijzigingen te weigeren.

 • Praktische manieren om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, zodat u ze kunt bijwerken.

 • Veilige en beveiligde technologie en andere programma's voor het beschermen van privacy om de veiligheid van uw gegevens op eBay te garanderen. Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt op computers in de Verenigde Staten.

 • Technische en procedurebeveiligingen, inclusief firewalls, codering en Secure Socket Layers, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang en inbreuken op de geheimhouding. eBay maakt gebruik van talrijke verschillende beveiligingstechnieken om dergelijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door gebruikers binnen en buiten het bedrijf.

Verwante eBay-beleidslijnen die u helpen uw privacy te beschermen.

 • Spam (ongevraagde commerciële e-mail) - Het spambeleid van eBay is alleen van toepassing op ongevraagde commerciële berichten van eBay-leden. Deze pagina preciseert de soorten spamberichten die u aan eBay kunt melden.

 • Valse e-mails (spoof) melden - eBay vraagt u nooit vertrouwelijke informatie door te geven via e-mail. Deze pagina laat zien hoe u kunt nagaan of een bericht echt door eBay is gestuurd en wat u moet doen als u zulke berichten krijgt.

 • Verkeerd gebruik van het systeem voor het doorsturen van e-mail - Met de functie Contact opnemen met een eBay-lid kunnen eBay-gebruikers een transactie gemakkelijker laten verlopen, maar elke melding van verkeerd gebruik van deze dienst wordt onderzocht.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons