Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw eBay-account beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een van onze topprioriteiten. U kunt ons helpen om uw account te beschermen tegen ongewenste toegang. Op deze pagina vindt u enkele belangrijke stappen die u kunt volgen om anderen te verhinderen uw account en persoonlijke gegevens te gebruiken.

Belangrijk: als u vermoedt dat er al met uw account is geknoeid, lees dan eerst de pagina Uw account beveiligen en voer die instructies onmiddellijk uit. Als u een e-mail ontvangt over een probleem met uw account, controleer dan of het niet gaat om een nep e-mail (ook gekend als 'spoof' of 'phish') voordat u antwoordt.

Kies uw gebruikersnaam, eBay-wachtwoord en geheime vraag nauwkeurig

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u toegang tot uw eBay-account. Uw gebruikersnaam is de bijnaam waaronder u op eBay bekend bent. Uw wachtwoord is de sleutel tot uw eBay-account. Kies een gebruikersnaam en een wachtwoord die niets te maken hebben met uw e-mailadres of een van uw andere online-accounts. Als u dezelfde inloggegevens gebruikt voor verschillende online-accounts, kan iemand die er al in geslaagd is toegang te krijgen tot een van uw accounts, ook toegang krijgen tot al uw andere accounts. Door een unieke gebruikersnaam te maken, wordt de kans op ongewenste e-mail van andere eBay-leden tot een minimum beperkt.

 • Als uw gebruikersnaam precies of ongeveer gelijk is aan uw e-mailadres, moet u uw gebruikersnaam wijzigen. Als u uw gebruikersnaam hebt gewijzigd, kunnen eBay-gebruikers contact met u opnemen via de functie Contact opnemen met een eBay-lid.

 • Lees de pagina Uw wachtwoord maken en beschermen voor tips om een veilig wachtwoord te selecteren.
  Opmerking: wijzig uw eBay-wachtwoord elke 30 tot 60 dagen.

 • Naast het regelmatig wijzigen van uw wachtwoord, dient u ook de geheime vraag en het antwoord die bij uw eBay-account horen, te wijzigen. Hier zijn enkele tips voor het kiezen van een effectieve geheime vraag.

Pas op voor spoof of nepberichten en websites die vertrouwelijke informatie vragen

 • Een groot gevaar voor de beveiliging van uw eBay-account wordt gevormd door frauduleuze e-mailberichten en de daaraan gekoppelde websites, ook wel spoofberichten en nepsites genoemd. Soms worden ze ook phishing e-mails of phishing websites genoemd. Beiden worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens en bankgegevens in handen te krijgen.

 • Indien u een e-mailbericht ontvangt dat eruitzien alsof het van eBay komt en dat een probleem met uw account vermeldt of om persoonlijke gegevens vraagt, maar waarin uw naam en eBay-gebruikersnaam niet vermeldt worden in de koptekst, dan is het een nepbericht. E-mailberichten van eBay die over uw account gaan, vindt u bovendien ook steeds terug in Mijn berichten in Mijn eBay.

 • eBay vraagt u nooit om wachtwoorden, creditcardnummers of andere vertrouwelijke informatie via e-mail. Als eBay informatie vraagt, wordt u altijd naar de eBay-site teruggestuurd.

 • Lees Spoofberichten melden en Nep-eBay-sites (spoof) herkennen zodat u weet wat u moet doen om uw eBay-account te beschermen tegen deze gevaren.

Installeer online beveiligingssoftware en werk deze regelmatig bij

 • Antivirussoftware. Computervirussen kunnen toetsaanslagen registreren en opslaan. E-mails kunnen virussen bevatten die informatie uit uw bestanden ophalen en doorgeven. Installeer de meest recente versie van antivirussoftware en voer regelmatig een scan uit op uw computer.

 • Bescherming tegen spyware. Spyware is software die op uw computer wordt gedownload zonder dat u zich daarvan bewust bent, om persoonlijke gegevens te verzamelen en uw internetgebruik te registreren. Wanneer u er steeds voor zorgt dat u de meest recente versies hebt geïnstalleerd van beschermende software tegen spyware, kunt u er zeker van zijn dat mensen die uw persoonlijke gegevens of uw account willen stelen geen toegang zullen krijgen tot uw computer.

 • Internet firewalls. Firewalls zijn hardware of software die de gegevensstroom naar en van uw computer controleren. Met een firewall kunt u helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op uw computer. Het is vooral belangrijk een firewall te installeren als u een breedbandverbinding hebt die altijd met het internet is verbonden.

Controleer uw account op verdachte activiteit

 • Controleer regelmatig uw account en voorkeuren in Mijn eBay zodat u zeker bent dat niemand met uw account heeft geknoeid of uw account heeft overgenomen. Het is een goed idee al uw online accounts regelmatig te controleren, niet alleen die van eBay en PayPal.

 • Als u iets ongewoons ziet in uw eBay-account, meld dit dan onmiddellijk aan eBay en doe snel het nodige om uw eBay-account te beveiligen en u te beschermen tegen diefstal van uw persoonlijke gegevens.

Hoe eBay u helpt om uw account te beschermen via identiteitbevestiging

Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het beveiligen van uw persoonlijke gegevens en ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk blijven. Wij gebruiken voortdurend allerlei technologieën en technieken om te vermijden dat anderen zonder uw toestemming toegang krijgen tot uw gegevens. Daarom tracht eBay betrouwbare leden automatisch te herkennen via de computers die zij gebruiken. Indien iemand probeert om met een andere computer via uw account in te loggen, een object te kopen of aan te bieden, kunnen wij vragen om bijkomende bevestiging. Op die manier beschermen wij uw account tegen onbevoegd gebruik.

Indien u als accounthouder een andere computer gebruikt, bijvoorbeeld op het werk of bij vrienden, kunnen wij u vragen uw identiteit te bevestigen alvorens u op de site kunt inloggen, een object kopen of aanbieden.

Om deze identiteitbevestiging snel te kunnen doorlopen, kunt u best:

 • Ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens up-to-date zijn. Houd er rekening mee dat wij mogelijk bevestiging vragen van uw accountgegevens, zoals uw telefoonnummer of adres. We raden u dan ook sterk aan om een bijkomend telefoonnummer, zoals uw gsm-nummer, toe te voegen aan uw account.

 • Uw geheime vraag controleren. Zorg ervoor dat u uw geheime vraag en antwoord gemakkelijk kunt onthouden en dat anderen ze moeilijk kunnen raden.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld een overtreding van aanbiedingsregels of problemen met een ander eBay-lid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons