Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

De gegevens van uw creditcard op PayPal bijwerken of corrigeren

Als u objecten wilt betalen met PayPal, dient u over een geldige creditcard te beschikken die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld.

Een creditcard aan uw PayPal-rekening toevoegen:
  1. Log in op uw PayPal-rekening

  2. Klik op het tabblad Mijn account

  3. Plaats de muisaanwijzer op de link Profiel zodat het menu op het scherm verschijnt

  4. Kies de optie Creditcard toevoegen of Creditcardgegevens aanpassen

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons