Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw eBay-wachtwoord maken en beschermen

Werk veilig online door een sterk wachtwoord te kiezen en het te beschermen.

Tips voor het maken van een goed, sterk wachtwoord

Dit zijn enkele tips voor een sterk wachtwoord dat voor anderen moeilijk te raden is maar voor u nog makkelijk te onthouden is.

Tips voor een goed wachtwoord Voorbeelden
 • 6 tot 64 letters (hoofdletters en kleine letters), cijfers en speciale tekens zonder spaties.

GR00tsteh0ckeyfanaatterwereld?!

 • Gebruik een combinatie van minstens twee van de volgende mogelijkheden: hoofdletters / kleine letters (A-Z of a-z), cijfers (0-9) en speciale tekens !@#$%^*-_+=&~ 

BeatlesFan#$28
$uperMan1963!@

Overige tips voor wachtwoorden:

Voorbeelden

Gebruik een sterk wachtwoord dat voor anderen moeilijk te raden is maar voor u makkelijk te onthouden is. Gebruik bijvoorbeeld een zin of een songtekst.

Sw0tR8nBo kan komen van "Somewhere Over the Rainbow"

Hoe langer en complexer uw wachtwoord is, des te moeilijker te raden. Gebruik speciale tekens op willekeurige plekken.

922L@1V!Kw7tC0GF

Gebruik nooit persoonlijke informatie die andere makkelijk kunnen raden of eenvoudig uit kunnen vinden (geboortedata etc.).

Gebruik geen voor de hand liggende woorden of opeenvolgende cijfers of letters.

Wachtwoord1. qwerty12

Vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord op verschillende sites.

Beveilig uw wachtwoord en accountgegevens

Om uw wachtwoord te beschermen:

 • Maak een ander wachtwoord voor elk van uw online accounts en dus ook voor uw verschillende eBay-accounts.

  Hierdoor wordt het moeilijker voor anderen om toegang te krijgen tot uw account.

 • Wijzig uw wachtwoord regelmatig, minstens elke 30 tot 60 dagen. Dit helpt ongeauthoriseerde toegang voorkomen.

 • Als u denkt dat iemand uw wachtwoord in handen heeft gekregen, verander het dan onmiddellijk.

 • Geef uw wachtwoord niet aan anderen.

 • Sla uw wachtwoord niet op een voor de hand liggende plek op zoals op uw computer of op een stuk papier.

Om uw account te beschermen:

 • Controleer eerst of u inlogt op een echte eBay-site voordat u het eBay-wachtwoord invoert. Ga bij twijfel naar de eBay homepage en log daar in.

 • We vragen u nooit via een E-mail om accountinformatie zoals wachtwoorden of financiele gegevens. Als u een verdachte E-mail ontvangt kunt u deze doorsturen naar spoof@ebay.com

Uw wachtwoord wijzigen

Het is belangrijk uw contactgegevens actueel te houden. We hebben deze gevens wellicht nodig om uw identiteit te bevestigen. Meer weten over uw contactgegevens wijzigen.

Als u uw wachtwoord weet en het wilt wijzigen, gaat u op eBay naar de pagina Wachtwoord wijzigen.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u uw gebruikersnaam of E-Mailadres opgeven in het online formulier van eBay.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons