Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Informatie voor politiediensten

Het portfolio van eBay Inc., 's werelds toonaangevend e-commercebedrijf, stelt honderden miljoenen mensen in staat om online te kopen en verkopen. eBay Inc. heeft een wereldwijd activabeschermingsteam (het zogenoemde GAP-team) opgericht om het veilig gebruik van haar platformen te bevorderen en om samen te werken met binnenlandse en internationale gerechtelijke instanties bij het aanhouden en vervolgen van misdadigers.

Hulpmiddelen voor onderzoek door gerechtelijke instanties

Politieambtenaren in België die gegevens nodig hebben voor onderzoek in verband met eBay kunnen het GAP-team contacteren.

Hulpmiddelen voor gerechtelijke instanties
  • Belgische rechters, gerechtelijke instanties of overheidsinstellingen kunnen gegevens bij eBay aanvragen via ons eBay Law Enforcement Tool.

  • Voor algemene informatie kun je contact opnemen met LawEnforcement@ebay.com. Deze dienst is enkel bedoeld voor gerechtelijke instanties. Vragen of verzoeken van klanten worden niet behandeld.

  • Download de eBay-gids (PDF) voor meer informatie.

Tips voor gerechtelijke instanties

De volgende tips zijn bedoeld om gerechtelijke instanties te helpen bij hun onderzoek:

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons

Verwante Hulponderwerpen